Agenda

Otvori sve +
 • Dan 1

  četvrtak, 3. maj 2018.

 • 10:15 - 11:00

 • 11:00 - 11:30

 • 12:30 - 14:00
  Poreske reforme, javni dug. Odnos javnih finansija i ekonomskog razvoja.
  Panel

 • 12:30 - 14:00
  Panel

 • 14:00 - 15:30
  Panel

 • 14:00 - 15:30
  Panel

 • 16:30 - 17:30
  Panel

 • 17:30 - 19:00
  Panel

 • 17:30 - 19:00
  Panel

 • Dan 2

  petak, 4. maj 2018.

 • 09:30 - 11:00
  Panel

 • 9:30 - 11:00
  Panel

 • 11:00 - 12:30
  Panel

 • 11:00 - 12:30
  Panel

 • 13:00 - 14:30
  Panel

 • 13:00 - 14:30
  Panel

 • 15:30 - 17:00
  Panel

 • 15.30 - 17.00
  Prezentacija