Mirko Obradović

Rukovodilac za IT bezbjednost, kompanija MtelShare

Mirko Obradović