Mirko Obradović

rukovodilac za IT bezbjednost, kompanija MtelShare

Mirko Obradović