Neđo Trninić

ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike SrpskeShare

Neđo Trninić