Predrag Duduković

član Upravnog odbora Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOTShare

Predrag Duduković