Svjetlana Perković

pomoćnik direktora Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH u Sektoru za ITShare

Svjetlana Perković