Velibor Zolak

direktor "AMC Communications", Crna GoraShare

Velibor Zolak