Vladimir Blaha

rukovodilac Službe za marketing i odnose sa javnošću, Operator ICT, Češka RepublikaShare

Vladimir Blaha